SLIDE SKIRT

slideskirt-12-.480x0

POLE SKIRT

poleskirt-13-.480x0

HANDLE-TECH

handletech-3-.480x0

Slide Skirt

Dé brongerichte aanpak van regenwater intreding van tankbodems.

De Slide Skirt is een revolutie op het gebied van bodembeschermende voorzieningen aan opslagtanks. Omdat de Slide Skirt grotendeels uit gestandaardiseerde prefab onderdelen bestaat die zonder “heetwerk” gemonteerd en gedemonteerd kunnen worden, is een grote mate van toepasbaarheid en efficiëntie bereikt.

Principe van de Slide Skirt
De Slide Skirt is als VBV het aangewezen systeem; zij voldoet ruimschoots aan de gestelde functionele eisen en biedt economische voordelen, wanneer naast het bodembeschermende effect ook gekeken wordt naar toepasbaarheid, installatie eenvoud, onderhoudskosten en inspecteer- cq. controleerbaarheid van bodem/wandverbinding, annulaire zone en terpschouder.

De Slide Skirt wordt geproduceerd van hoge kwaliteit polyester versterkt PVC doek dat met behulp van aluminium extrusie keder profielen om de tankomtrek
wordt geklemd.

Als eerste wordt op de 1e ring van de tankwand een ideale horizontale lijn vastgelegd, waarlangs later een speciaal hiertoe geprepareerde aluminiumrail
wordt geklemd. Deze rail bestaat uit gelijkwaardige uitwisselbare delen, aangevuld met specifieke passtukken daar waar appendages en tanktoebehoren een obstructie kunnen vormen. De regen-/druipdichte verbinding met de geconserveerde tankwand wordt gerealiseerd d.m.v. het afkitten van deze verbinding met hoogwaardige kit.

De aluminium profieldelen zijn op geregelde afstanden voorzien van ‘invoeropeningen’ waardoor de keder van de Slide Skirt segmenten kan worden ingevoerd. De segmenten worden geprefabriceerd afhankelijk van tankdiameter en toelaatbare skirthoogte (ideale lijn). De Slide Skirt segmenten zijn over de
gehele omtrek afgewerkt met een hoog frequent gelast keder-koord zodat inscheuren en eventueel uitrafelen uitgesloten is. Daar waar de PVC-doekdelen onderling met elkaar verbonden moeten worden en om regen-/druipdichtheid te garanderen, wordt gebruik gemaakt van een dubbele kederverbinding met PVC of aluminium profiel.


Ga naar: BOBO pagina

Ga naar: Specificaties

slideskirt
Slide Skirt-systemen:
  • Goedgekeurde vochtintredende beperkende maatregel, BOBO score minimaal 20 punten, bepaling bodem-immissiescore, aftrek ingezakte terpschouder of fundatie (-20 punten) vervalt.
  • De goedkoopste maatregel om een tank te beschermen tegen regenwaterintreding.
  • Gemonteerd volgens koudwerk-procedure, on stream.
  • Verlengt de levensduur van de tankbodem.
  • Tank blijft te allen tijde inspecteerbaar.
  • Tank blijft te vijzelen.
  • Voor alle tanks mogelijk.
  • Montage binnen enkele dagen.
  • Uitvoering door professionals die VCA en ISO gecertificeerd zijn.
  • Zeer beproefd systeem, bij zeer vooraanstaande tankopslagbedrijven

Slide Skirt brochure

Download hier onze brochure

Meer lezen